Frekvenser til trådløse mikrofoner i 470-694 MHz

Det er muligt at anvende trådløse mikrofoner tilladelsesfrit i dele af frekvensbåndet 470-790 MHz. Frem mod 3. april 2020 bliver tv-sendenettene bygget om, og de kanaler de anvender ændret, for at rydde 700 MHz båndet.

På denne side kan du se hvilke frekvenser, du vil kunne anvende i hele perioden frem mod 3. april 2020 - og med god sandsynlighed også efter 3. april 2020 (der kan forekomme uventede ændringer).

Gå til den anden side, hvis du vil se den totale liste over frekvenser du kan bruge nu og her, men måske ikke om et par måneder.

Tryk på et sted i Danmark for at få en liste over de frekvenser, man lovligt må anvende til trådløse mikrofoner. Man kan også finde et sted ved at indtaste en adresse eller stedbetegnelse.

 
 

Husk; der er også andre frekvenser til trådløse mikrofoner end de ovenfor anførte i 470-790 MHz. Prøv også vores App til din mobiltelefon så kan man altid finde en frekvens - også når man befinder sig ude i marken.

Trådløse mikrofoner kan anvende 470-790 MHz uden tilladelse frem til 3. april 2020, så længe de lever op til de tekniske krav, der er givet i nedenstående bekendtgørelse og radiogrænseflade:
- Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
- Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for radiobaserede trådløse mikrofonanlæg inkl. in-ear monitoring systemer

Dataene kan også tilgåes via et offentligt API.